ORCHESTRE DE CHAMBRE NOUVELLE EUROPE

Saint-Saëns: Cello concerto

Tchaikovski: Pezzo Capriccioso

Anastasia Kobekina, cello

Mozart: Symphony n°41 “Jupiter”